Staj işlemleri için gerekli bilgiler, Staj rehberlerinde verilmiştir. Ayrıca, rapor hazırlamada kullanılacak belgelere aşağıda bulunan “Staj Dökümanları” bölümünden  ulaşabilirsiniz.

Önemli NOT: Staj belgelerinin dönem bitiminin 15 ila 20 gün öncesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj_Yönergesi_ESE_2023

ESE300 Staj Rehberi:

ESE300-staj-rehberi

ESE300 Staj Dökümanları:

ESE_1a.StajBasvuruFormu_Türkçe_ESE300

ESE_1b.StajBasvuruFormu_English_ESE300

ESE300_2.KapakSayfasi

ESE_3.StajDegerlendirmeFormu-1

ESE300_4.RaporSayfasi

ESE300_5.StajDagilimÇizelgesi

ESE_6.StajFaaliyetRaporu_ESE300

 

ESE400 Staj Rehberi:

ESE400-staj-rehberi

ESE400 Staj Dökümanları:

ESE400_1a.StajBasvuruFormu_Türkçe_ESE400

ESE400_1b.StajBasvuruFormu_English_ESE400

ESE400_2.KapakSayfasi

ESE400_3.StajDegerlendirmeFormu

ESE400_4.RaporSayfasi

ESE400_5.StajDagilimÇizelgesi

ESE400_6.StajFaaliyetRaporu_ESE400

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU FORMU

İŞSİZLİK TALEP FORMU

Staj Iptal Talep Formu

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri, 4. ve 6. yarıyıl sonlarını takip eden yaz aylarında sırasıyla “Ofis Stajı” ve “Tesis Stajı” kapsamında toplam en az 40 iş günü sürecek iki adet staj yapmakla yükümlüdürler.

Staj dökümanlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://ese.iyte.edu.tr/?s=staj+d%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1&searchType=s

 

OFİS STAJI

Enerji Sistemleri Mühendisliği ikinci sınıf lisans öğrencilerinin yaz döneminde (4. Yarıyıl sonu) yönetmelik gereği enerji alanında faaliyet gösteren ve bu konuda en az 1 uzman istihdam eden işletmelerde ofiste görev alarak en az 20 iş günü staj yapmaları zorunludur. Ofis stajının anlamı 20 iş günün en az 15 gününün ofiste verilecek görevlerle geçirilmesi gerektiğidir. Stajlar takip eden dönemlerde açılan ESE300 kodlu kredisiz ders üzerinden notlandırılmaktadır.

TESİS STAJI

ESE 300 Ofis stajını başarı ile tamamlamış Enerji Sistemleri Mühendisliği üçüncü sınıf lisans öğrencilerinin yaz döneminde (6. Yarıyıl sonu) yönetmelik enerji sistemleri konusunda en az 1 uzman istihdam eden enerji üretim tesislerinde en az 20 iş günü staj yapmaları zorunludur. Tesis stajının anlamı öğrencinin en az 15 iş gününü enerji tesislerinde saha çalışmalarında geçirmesi gerektiğidir. Stajlar takip eden dönemlerde açılan ESE400 kodlu kredisiz ders üzerinden notlandırılmaktadır.

Öğrencilerimizin stajlarına yönelik firma seçimlerinde saha çalışmasına katılabilecekleri ve organizasyonda bilgi edinebilmeleri ve uygulama yapmalarına imkân sağlayacak işletmeleri seçmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Seçilecek firmalar İzmir ili içinde veya dışında olabilirler.