Bilimsel Hazırlık Programı

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Enerji Mühendisliği Y.L. Programı’na, 2005-2006 akademik yılı bahar yarıyılından itibaren Mühendislik Fakültesi bölümlerine ilave olarak Fen ve Mimarlık Fakültelerine bağlı bölümlerin lisans mezunları da başvurabilecektir.

Enerji Mühendisliği Y.L. Programı’na kayıt yaptıracak öğrencilerin Tablo 1’de listelenen ve içerikleri eklenen 3 dersi ya da Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı’nca (EMABD) belirlenen eşdeğerlerini almış olmaları beklenir. Bu derslerin tamamı ya da bir kısmını daha önce almamış olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programına dahil edilirler. Bilimsel Hazırlık Programı’na dahil olan öğrenciler, eksik derslerini EMABD tarafından uygun görülen program dahilinde Tablo 1’den seçilen dersler ile tamamlarlar.

 

Tablo 1. Enerji Müh. Y.L. Programı Bilimsel Hazırlık Programı Ders Listesi

No. Kod Ders Kredi Bölüm
1 CHE 220

ME 207

ESE 201

Termodinamik I

Termodinamik I

Termodinamik I

(3-0) 3

(2-2) 3

(2-2) 3

Kimya Müh.

Makina Müh.

En. Sist. Müh.

2 CHE 311

ME 341

ESE 301

Isı ve Kütle Transferi

Isı Transferi

Isı Transferi

(4-0) 4

(4-0) 4

(4-0) 4

Kimya Müh.

Makina Müh.

En. Sist. Müh.

3 CHE 222

ME 301

ESE 311

Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği I

Akışkanlar Mekaniği I

(4-0) 4

(2-2) 3

(3-0) 3

Kimya Müh.

Makina Müh.

En. Sist. Müh.

NOT:  Tablo 1’de belirtilen değişik bölümlere ait aynı alandaki alternatif derslerden biri EMABD önerisi ile seçilecektir.

 

 

Ders İçerikleri:

CHE 220 Termodinamik I (3-0) 3

Denge, sıcaklık ve tersinirlik kavramları. Birinci yasa, ısı ve iş kavramları. İkinci yasa ve entropi. Hal denklemleri ve saf maddelerin termodinamiği. Bu prensiplerin açık ve kapalı sistemlerin tasarım ve analizindeki mühendislik uygulamaları. Güç üreticiler ve soğutma gibi çevrimsel işlemlerin termodinamik analizleri.

ME 207 Termodinamik I (2-2) 3

Saf maddenin özellikleri. Akışkanlar ve katılar için hal denklemleri. İş, Isı. Kapalı ve açık sistemler için Termodinamiğinin birinci yasası. İkinci yasa. Carnot çevrimi, Entropi, Tersinmezlik ve Elde edilebilirlik.

ESE 201 Termodinamik I (2-2) 3

Giriş ve termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özellikleri. Açık ve kapalı sistemler için termodinamiğin 1. yasası. Termodinamiğin 2. yasası. Entropi. Ekserji.

CHE 311 Isı ve Kütle Transferi (4-0) 4

Durağan ısı iletimi. Enerji denklemi. Fourier yasası. Durağan olmayan aktarım. Isı taşınımı. Işınım. Isı geçişi ekipmanlarının tasarımı. Difuzyon, akı, ve bileşen korunma denklikleri. Kütle taşınımı. Fazlar arası kütle aktarım katsayıları. Ders ile ilgili bir tasarım projesi.

ME 341 Isı Transferi           (4-0) 4

Isı iletimi: Difüzyon denklemi, Sınır koşulları, Bir boyutlu kararlı ısı iletimi, Isıl direnç. Kanatlar. Zamana bağlı ısı iletimi Tümden analiz, Heisler Diyagramları. Sonlu Farklar yöntemi. Isı Taşınımı: Sınır tabakalar, Dış ve iç akım korelasyonları, Doğal taşınım, Kaynama ve yoğuşma. Isıl Işınımın temelleri, siyah cisim ışınımı, Görüş faktörleri, Kapalı hacimlerde ışınım, Devre analizi.

ESE 301 Isı Transferi (4-0) 4

Isı iletimi, difüzyon denklemi, sınır koşulları, tek boyutlu kararlı ısı iletimi, ısıl direnç, kanatlar, zamana bağlı tek boyutlu, çok boyutlu ısı iletimi, ısı iletiminde sonlu farklar yöntemi, ısı Taşınımı, sınır tabak, dış ve iç akımlar için  ısı transferi korelasyonları, doğal taşınım, kaynama ve yoğuşma,ısı ışınımına giriş, siyah cisim, görüş faktörleri, siyah cisimler arasında ışınım ile ısı transferi.

CHE 222 Akışkanlar Mekaniği (4-0) 4

Akışkanların mekanik prensiplerine giriş. Akışkan içindeki stresler. Diferansiyel ve integral denklikleri kullanarak kütle ve momentum korunumu. Temel yapısal denklemler. Hidrostatik. Navier-Stoke denklemlerinin kesin çözümleri. Kontrol hacmi analizi kullanarak yaklaşık çözümler. Mekanik enerji denklikleri ve Bernoulli denklemi. boyutsal analiz ve dinamik benzerlik. Sınır tabaka ve türbülansa giriş. Ders ile ilgili bir tasarım projesi.

ME 301 Akışkanlar Mekaniği I (2-2)3

Hidrostatik. Akış kinematiği. Süreklilik denklemi. Euler ve Bernoulli denklemleri. Viskoz akım denklemleri. Kanallarda ve borularda basınç düşümleri. Momentum teoremi. Boyut analizi ve benzeşim. Potansiyel akım, Dönel akış ve vortisite.

ESE 311 Akışkanlar Mekani̇ği̇ I (3-0) 3

Akışkan ve tiplerinin deformasyon hızına göre tanımlanması. Akışkanlarda kayma gerilmesinin tanımı. Durgun sıvıların statiği. Yüzen objelerin dengesi. Lagrange ve Euler yöntemi ile problemlere yaklaşımlar. Kütlenin ve momentumun korunumunun integral olarak anlaşılması.