Eğitim Planı

Eğitim Planına ve Ders İçeriklerine aşağıdaki dosyaları indirerek ulaşabilirsiniz.

ESE EGITIM PLANI (TURKÇE)_DERS IÇERIKLERI_COURSE CONTENT

ESE EĞİTİM PLANI UYGULANAN ve ÖNERİLEN (TÜRKÇE)_

Birinci Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
PHYS 121 Genel Fizik I (3-2)4 7
MATH 141 Temel Analiz I (3-2)4 5
CHEM 121 Genel Kimya I (3-0)3 5
CHEM 141 Genel Kimya Laboratuvarı I (0-2)1 2
ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I (3-0)3 3
ESE 101 Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş (2-0)2 5
ME 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I (2-2)3 3
20 30

 

İkinci Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
PHYS 122 Genel Fizik II (3-2)4 8
MATH 142 Temel Analiz II (3-2)4 6
CHEM 122 Genel Kimya II (3-0)3 5
CHEM 142 Genel Kimya Laboratuvarı II (0-2)1 2
ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II (3-0)3 3
ESE 104 Bilgisayar Programlamaya Giriş (2-2)3 4
MATH 265 Temel Doğrusal Cebir (3-0)3 4
GCC 101 Kariyer Planlama ve Geliştirme (2-0)Kredisiz 2
21 34

 

Üçüncü Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
ESE 201 Termodinamik I (2-2)3 6
MATH 255 Diferansiyel Denklemler (4-0)4 6
ME 221 Statik (3-0)3 5
MSE 211 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (3-0)3 5
HIST 201 Atatürk İlkeleri I (2-0)Kredisiz 2
TURK 201 Türk Dili I (2-0)Kredisiz 2
Sosyal Seçmeli Ders (3-0)3 3
16 29

 

Dördüncü Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
ESE 202 Termodinamik II (2-2)3 6 ESE 201
ESE 204 Ölçme Tekniği (2-2)3 5
ESE 212 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler (3-2)4 6 ESE 104
ESE 230 Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temelleri (3-0)3 4
ESE 232 Olasılık ve İstatistik (3-0)3 5
HIST 202 Atatürk İlkeleri II (2-0)Kredisiz 2
TURK 202 Türk Dili II (2-0)Kredisiz 2
16 30

 

Beşinci Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
ESE 301 Isı Transferi (4-0)4 6
ESE 311 Akışkanlar Mekaniği I (3-0)3 6
ESE 321 Kütle ve Enerji Denklikleri (3-0)3 5
ESE 331 Elektromekanik Enerji Çevrimi (4-0)4 6
ESE 300 Yaz Staıj I 7
14 30

 

Altıncı Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
ESE 312 Akışkanlar Mekaniği II (3-0)3 6 ESE 311
ESE 322 Kütle Transferi (3-0)3 6
ESE 342 Enerji Sistemleri Mühendisliği Ekonomisi (3-0)3 5
ME 352 Sistem Analizi ve Kontrol (4-0)4 5
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3 5
ENG 302 Teknik Yazım ve İletişim (3-0)3 3
19 30

 

Yedinci Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
ESE 401 Enerji Sistemleri Mühendisliği Tasarım I (3-2)4 8
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3 5
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3 5
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3 5
ESE 400 Yaz Stajı II 7
13 30

 

Sekizinci Yarıyıl
DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
ESE 402 Enerji Sistemleri Mühendisliği Tasarım II (2-4)4 11 ESE 401
MAN 211 Mühendisler İçin İletişim ve Yönetim Becerileri (3-0)Kredisiz 3
Sosyal Seçmeli Ders (3-0)3 3
Sosyal Seçmeli Ders (3-0)3 3
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3 5
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3 5
16 30
TOTAL CREDITS 135 243

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU ADI KREDİSİ AKTS Önkoşul/
Yan Koşul
ESE 404 Mühendislik Matematiği (3-0)3 5 MATH255
ESE 405 Isı Değiştirgeci Tasarımı (3-0)3 5
ESE 406 Jeotermal Enerjiye Giriş (3-0)3 5
ESE 407 Enerji Verimliliği (3-0)3 5
ESE 408 Ekserji (3-0)3 5
ESE 409 Isıtma, Havalandırma,  İklimlendirme (3-0)3 5 ESE312
ESE 410 Rüzgar Enerjisine Giriş (3-0)3 5
ESE 411 Enerji Sistemleri Mühendisleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (3-0)3 5
ESE 420 Biyoenerjiye Giriş (3-0)3 5
ESE 421 Enerji Süreçlerinde Birim Operasyonları (3-0)3 5
ESE 423 Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücreleri (3-0)3 5 ESE201 ve ESE202
ESE 431 Güç  Sistemleri Analizine Giriş (3-0)3 5
ESE 432 Güç  Sistemleri Analizi ve Kontrol (3-0)3 5 ESE 431
ESE 440 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş (2-2)3 5 ESE301 ve ESE311
ESE 441 Gözenekli Ortamlarda Akışa Giriş (3-0)3 5 ESE311
ESE 442 Jeotermal Sistemlerin Kimyası (3-0)3 5
ESE 498 Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersi (3-0)3 5
ESE 499 Ortak Eğitim Dersi (0-6)3 5

 

DERS İÇERİKLERİ

Zorunlu Dersler

PHYS 121      Genel Fizik I                                                                                    (3-2)4                  AKTS: 7

Mekaniğin Temel Kavramları, Newton’un hareket yasası, Enerji ve Momentumun Korunumu, Doğrusal, Dönel ve Titreşim Hareketi yapan Parçacıkların ve Katı Cisimlerin Kinematiği ve Dinamiği. Ders, haftalık laboratuvar deneyleriyle yürütülecektir.

 

MATH 141    Temel Analiz I                                                                                 (3-2)4                  AKTS: 5

Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları, Üstel, Logaritmik ve Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik ve Hiperbolik Fonksiyonlar.

 

CHEM 121    Genel Kimya I                                                                                 (3-0)3                  AKTS: 5

Madde, Maddeye ait özellikler ve ölçümleri. Atom teorisine giriş. Maddenin yapısal ve fiziksel özellikleri. Gazlar, Sıvılar ve Katılar. Atomik ve Moleküler yapı, Moleküler Kuvvetler. Bileşikler, İyonlar ve İyonik bileşikler. Atomik Elektron Konfigürasyonları. Kimyasal, İyonik, Kovalent ve Metalik bağlara ait temel kavramlar

 

ENG 101        İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I                                        (3-0)3                  AKTS: 3

Okuma ve Yazma becerilerinin seçilmiş okuma parçaları ile kuvvetlendirilmesi. Yapısal kalıpların ve paragraf ve özet yazımlarının irdelenmesi.

 

ESE 101         Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş                                        (2-0)2                  AKTS: 5

Enerji Sistemleri Mühendisliğine giriş. Davetli konuşmacılar tarafından yapılan konuşmalar. Nasıl seminer verileceğine ve nasıl rapor yazılacağına dair dersler. Çeşitli sanayi kollarına teknik geziler. Bir proje üzerinde çalışma, raporunu yazma ve sunumunu gerçekleştirme.

 

ME 113          Bilgisayar Destekli Teknik Resim I                                                           (2-2)3             AKTS: 3

Bilgisayar ya da elle yapılan mühendislik çizimlerinin hazırlanmasına ve kullanımına giriş. Bu mühendislik çizimleri şu başlıkları içerir: Temel Çizim Teknikleri, Çizim araç ve Gereçlerinin kullanımı, Geometrik çizimler, Görünüş Çıkarma, Perspective Resimler, Ölçülendirme, Kesit Görünüşler, Yardımcı Görünüşler, Bilgisayar destekli Modelleme ve montaj Resmine Giriş.

 

CHEM 141    Genel Kimya Laboratuvarı I                                                         (0-2)1                  AKTS: 2

Ölçme ve yoğunluk, reaksiyon stokiyometrisi, asid baz titrasyonu, yükseltgenme- indirgenme reaksiyonları, gaz analizleri, termokimya, çökelme reaksiyonları, gravimetrik ve volumetrik analiz.

 

PHYS 122      Genel Fizik II                                                                                              (3-2)4             AKTS: 8

Fizik I’in devamı. Elektrik ve Manyetiğin Temel Yasaları ve Devrelere, Cihazlarla uygulanması. Coulomb yasası, Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans. Basit Devreler, RC devreleri. Manyetik kuvvetler ve Dipoller.  Manyetik Alanlar, Faraday Yasası, İndüktans. Ders, haftalık laboratuvar deneyleriyle yürütülecektir.

 

MATH 142    Temel Analiz II                                                                               (3-2)4                  AKTS: 6

İntegrasyon Teknikleri, Kutupsal Koordinatlar, Sonsuz Seriler, Düzlemde parametrik eğriler ve Vektörler, Uzayda Vektörler, Eğriler ve Yüzeyler. Kısmi Türev, Katlı İntegraller, Vektör Analizi.

CHEM 122    Genel Kimya II                                                                               (3-0)3                  AKTS: 5

Kimyasal bağlanma, Katılar Sıvılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge

 

CHEM 142    Genel Kimya Laboratuvarı II                                                       (0-2)1                  AKTS: 2

Su sertliği tayini,sabun yapımı, buhar distilasyonu, molekül kütlesi tayini, Ferric ve iyodür iyonları arasındaki reaksiyonun kinetik çalışması, kimyasal denge, asitle bazlar vebunların tuzları, voltaic hücreler.

 

ENG 102        İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II                                      (3-0)3                  AKTS: 3

Eng 101’in devamı

 

ESE 104         Bi̇lgi̇sayar Programlamaya Gi̇ri̇ş                                                 (2-2) 3                      AKTS: 4

Ders C programlama dili üzerine kurulu olup. Öğrencilerin sıkça ev ödevleriyle programlama çalıştıkları bir içeriğe sahiptir. Öğrenci, bellek kullanımı, mühendislik için gerekli algoritmaları sağlayacak temel bilgileri edinir.

 

GCC 101 Kariyer Planlama ve Geliştirme                                                                      (2-0)Kredisiz AKTS:2

IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (CLEC), öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi destekleyen aktiviteler sunmaktadır. Ayrıca ders kapsamında düzenlenen çevrimiçi seminer, panel gibi etkinlikler ile misafir konuşmacıların davetini takip ve koordine eder. IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi’nin (CLEC) dersi destekleyici faaliyetleri, profesyonel iş başvurularında kullanılan temel yöntem ve araçları tanıtmak üzere tasarlanır. Ayrıca destekleyici faaliyetler bu yöntem ve araçları kariyer planlama ve geliştirmede en etkin şekilde kullanma üzerine farkındalık yaratır. IYTE Mezunlar Ofisi ve Mezunlar Derneği ile işbirliği içinde mezunlarımız farklı kariyer deneyimlerini paylaşır ve çeşitli iş ortamlarını öğrencilere tanıtır. Bu ders 3 modülden oluşmaktadır. Modül 1: İç paydaşlar; IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (CLEC), IYTE Mezunlar Ofisi, dersin öğretim görevlisi. Kariyer Merkezi, IYTE öğrencilerinin kariyer planlama ve geliştirmesi için destekleyici faaliyetleri sunar. Modül 2: Misafir konuşmacılar; IYTE mezunları, IYTE Öğrenci Toplulukları, IYTE Öğretim Üyeleri IYTE’de kariyer geliştirme ile ilgili fırsatları sunar. Modül 3: Misafir konuşmacılar ve dış paydaşlar ile panel, çevrimiçi seminerler düzenlenir. Kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşlarından profesyoneller kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili yöntem, araçlar ve deneyimleri paylaşır.

 

MATH 265    Temel Doğrusal Cebir                                                                    (3-0)3                  AKTS: 4

Matrisler. Determinantlar. Lineer Denklem Sistemleri. Gauss eliminasyonu. LU ayrışımı. Vektör uzayları: altuzaylar, Altuzayların toplamı ve direkt toplamı. Lineer Bağımsızlık, bazlar, boyut. Rank ve çekirdek. Taban değişimi, kanonik formlar, iç çarpım, Gram Schmidt ortogonalleştirme işlemi, QR ayrışımı. Özdeğerler, özvektörler, köşegenleştirme, benzerlik. Kuadratik formlar. Kompleks vektör uzayları. Kompleks özdeğerler, Üniter ve Hermit matrisleri. En küçük kareler yöntemi.

 

ESE 201         Termodinamik I                                                                              (2-2)3                  AKTS: 6

Giriş ve termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özellikleri. Açık ve kapalı sistemler için termodinamiğin 1. yasası. Termodinamiğin 2. yasası. Entropi. Ekserji.

 

MATH 255    Diferansiyel Denklemler                                                                (4-0)4                  AKTS: 6

Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Başlangıç ve sınır değer problemleri, Tam ve değişkenlerine ayrılabilir Diferansiyel Denklemler, Doğrusal denklemler ve Bernoulli denklemleri. Yüksek mertebeden Diferansiyel Denklemler, Sabit katsayılı homojen doğrusal denklemler. Belirsiz katsayılar yöntemi. Parametrelerin değişimi yöntemi, Cauchy-Euler denklemi, Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Bessel Diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümü.

 

ME 221          Statik                                                                                                (3-0)3                  AKTS: 5

Vektörel büyüklükler, Parçacık üzerine etkiyen kuvvet ve momentler. Denge durumu. Yapı Elemanları: Kafesler, Kirişler Şaftlar ve Halatlar. Sürtünme. Virtüel İş.

 

MSE 211        Malzeme Bilimi ve Mühendisliği                                                   (3-0)3                  AKTS: 5

Metaller, seramikler/camlar, polimerler ve kompozitler gibi mühendislik malzemelerini hakkında temel bilgilerin verilmesi. Kristal yapı ve yapıda hatalar, deformasyon çeşitleri, temel mekanik özellik bilgileri, demir-çelik üretimi, çeşitleri ve kullanım yerleri. Metal ve alaşımların ısıl işlemleri. Demir dışı metaller ve bu malzemelerin mühendislik uygulamaları.

 

HIST 201       Atatürk İlkeleri I                                                                 (2-0)Kredisiz                 AKTS: 2

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, milliyetçiliğin yayılışı, Osmanlı kurumlarında ve toplumsal yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikler, imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları

 

TURK 201     Türk Dili I                                                                            (2-0)Kredisiz                AKTS: 2

Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserleri okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek.

 

ESE 202         Termodinamik II                                                                            (2-2)3                  AKTS: 6

Gaz Çevrimleri. Buhar ve Bileşik Güç Çevrimleri. Soğutma Çevrimleri. Termodinamik İlişkiler. Gaz Karışımları. Gaz-Buhar Karışımları ve İklimlendirme. Ön koşul ESE 201.

 

ESE 204         Ölçme Tekniği                                                                                 (2-2)3                   AKTS: 5

Ölçme tekniğinde temel kavramlar, gürültü, kalibrasyon, çözünürlük, hataların sınıflandırılması, sinyal karakteristiği, ve sistem davranışı. Enerji sistemlerinde kullanılan çeşitli ölçüm cihazlarının ve ölçme yöntemleri

 

ESE 212         Enerji̇ Si̇stemleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇nde Sayısal Yöntemler               (3-2)4                  AKTS: 6

Ders içeriğinde hata analizi, sıralama, denklemlerin kökleri, özel fonksiyonlar, veri oturtma, türev, 1nci ve 2nci derece ODE çözümü, kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü, FFT ve FFTW sunulmaktadır. Ön koşul ESE 104.

 

ESE 230         Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temelleri                               (3-0)3                  AKTS: 4

Devre değişkenleri; Devre elemanları; Basit direnil devreler; Devre analiz teknikleri: Düğüm-Gerilim / Göz-Akım analizleri, Kaynak-dönüşümleri, Devrenin Thevenin ve Norton eşdeğerleri, Maksimum güç transferi, Üstdüşüm tekniği; İşlemsel yükselteç; Endüktans, kapasitans ve karşılıklı indüklenme; Birinci derece RL ve RC devre tepkileri; RLC devrelerin doğal ve basamak tepkileri.

ESE 232         Olasılık ve İstatistik                                                                       (3-0)3                  AKTS: 5

Bu ders bilgisayar programları yardımı ile yapılan deneyler ve analizler üzerinde durarak temel olasılık ve istatistik kavramlarını tanıtır. Konular: Permütasyon, kombinasyon, rastgele değişkenler, olasılık dağılımları, Bayesci çıkarım, hipotez testi ve güven aralığı.

 

HIST 202       Atatürk İlkeleri II                                                               (2-0)Kredisiz                 AKTS: 2

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Türk toplumunu çağdaş uluslar seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler

 

TURK 202     Türk Dili II                                                                          (2-0)Kredisiz                 AKTS: 2

Türkçe yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim

 

ESE 300         Yaz Stajı I                                                                                       Kredisiz         AKTS:7

Staj dersi öğrencilerin bir işyerinde 4 hafta boyunca devamını gerektirir. Bu süreçte öğrenci pratik uygulama yapar, bulunduğu firmanın genel yapısını tanır ve o firmada yapılan projelere katılır. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları için raporlarını, İYTE Mühendislik Fakültesi Staj Rehberi’ne uygun hazırlamaları gerekmektedir..

 

ESE 301         Isı Transferi                                                                                     (4-0)4                     AKTS: 6

Isı iletimi, difüzyon denklemi, sınır koşulları, tek boyutlu kararlı ısı iletimi, ısıl direnç, kanatlar, zamana bağlı tek boyutlu, çok boyutlu ısı iletimi, ısı iletiminde sonlu farklar yöntemi, ısı Taşınımı, sınır tabak, dış ve iç akımlar için  ısı transferi korelasyonları, doğal taşınım, kaynama ve yoğuşma,ısı ışınımına giriş, siyah cisim, görüş faktörleri, siyah cisimler arasında ışınım ile ısı transferi

 

ESE 311         Akışkanlar Mekani̇ği̇ I                                                                   (3-0)3                  AKTS: 6

Akışkan ve tiplerinin deformasyon hızına göre tanımlanması. Akışkanlarda kayma gerilmesinin tanımı. Durgun sıvıların statiği. Yüzen objelerin dengesi. Lagrange ve Euler yöntemi ile problemlere yaklaşımlar. Kütlenin ve momentumun korunumunun integral olarak anlaşılması

 

ESE 321         Kütle ve Enerji Denklikleri                                                           (3-0)3                  AKTS: 5

Tek birimli, çok birimli, tek fazlı, çok fazlı, reaktif, ve reaktif olmayan süreçlerde kütle ve enerji dengelerinin hesaplanması.

 

ESE 331         Elektromekanik Enerji Çevrimi                                                   (4-0)4                  AKTS: 6

Elektromanyetik devreler. Ferromanyetik malzemelerin özellikleri. Tek fazlı ve üç fazlı transformatörler. Per unit sistemi. Elektromekanik enerji dönüşümünün prensipleri: Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler; tek ve çoklu olarak uyarlanmış çevrimsel ve döngüsel sistemleri. Doğru akım makineleri: Teori, jeneratörler, motorlar.

 

ESE 312         Akışkanlar Mekani̇ği̇ II                                                                 (3-0)3                  AKTS: 6

Bu derste öğrenci, dersin ilk bölümünden edindiği bilgilerini akış analizi, iç ve dış akış hesaplamaları, enerji sistemleri mühendisliğine özel durumlarda kullanmayı öğrenir. Ön koşul ESE 311.

 

ESE 322         Kütle Transferi                                                                               (3-0)3                  AKTS: 6

Bu derste öğrenciler ayırma süreçlerinin temel teorisini ve giriş seviyede pratik uygulamalarını öğreneceklerdir. Çalışılacak temel teori, moleküler difüzyon, konvektif kütle transferi, fazlar arası kütle transferi, film ve toplam kütle transferi katsayıları ve buhar-sıvı dengesini içerecektir. Kütle transferi teorisi, ayırma süreçlerinde birim operasyonlarını tasarlamak ve analiz etmek için kullanılır. Bunlar flaş ve sürekli distilasyon, gaz absorpsiyonu ve sıyırma, çözücü ekstraksiyonu, katı özütleme ve nemlendirmedir. Birim operasyonlarını çalışmak için gerekli metodlar aşamalı ve sürekli temas süreçleri, McCabe-Thiele tasarım metodları ve dolgulu kule tasarımıdır.

 

ESE 342         Enerji Sistemleri Mühendisliği Ekonomisi                                  (3-0)3                  AKTS: 5

Ekonomiye giriş. Temel ekonomik analiz ve terminoloji. Pazar mekanizmaları ve çalışma prensipleri. Ekonomik karar alma. Enerji projeleri için mühendislik ekonomisi. Paranın zaman değeri. Ekonomik eşdeğerlik. Tekil projeler için değerlendirme ve karar alma. Sermaye getirisi yöntemleri. Proje karşılaştırma. Belirsizlik altında karar alma. Enerji pazarları. Elektrik piyasaları. Elektrik talep ve arzı. Enerji politikaları.

 

ME 352          Sistem Analizi ve Kontrol                                                              (4-0)4                  AKTS: 5

Mekanik, Hidrolik, Pnomatik, Isıl, Elektrik ve Elektromekanik elemanlar içeren dinamik sistemlerin analizi ve modellenmesi. Sistemlerin tepkileri. Zaman ve frekans ortamında çözümler. Servo sistemler. Kararlılık analizi. Geri itilim kontrolu: P, PD, PI, PID

 

ENG 302        Teknik Yazım ve İletişim                                                               (3-0)3                  AKTS: 3

Bu ders öğrencilerin derslerinde ve meslek hayatlarında ihtiyaçları olabilecek iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders süresince öğrencilerin teknik yazı türleri üzerinde çalışmaları, alanlarına yönelik sözlü sunum hazırlamaları beklenmektedir. Teknik rapor, iş mektupları, niyet mektubu, teknik tanım, teklif ve özgeçmiş çalışacakları yazı türlerinden bazılarıdır. İyi iletişim becerileri mesleki hayatın en önemli parçalarından olduğu için öğrencilerin bu dersle bu konuda kendilerini geliştireceklerdir.

 

ESE 400         Yaz Stajı II                                                                                      Kredisiz         AKTS: 7

Staj dersi öğrencilerin bir işyerinde 4 hafta boyunca devamını gerektirir. Bu süreçte öğrenci pratik uygulama yapar, bulunduğu firmanın genel yapısını tanır ve o firmada yapılan projelere katılır. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları için raporlarını, İYTE Mühendislik Fakültesi Staj Rehberi’ne uygun hazırlamaları gerekmektedir.

 

ESE 401         Enerji̇ Si̇stemleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇ Tasarim I                                   (3-2)4                  AKTS: 8

Tasarım dersinin bu ilk bölümü, bir enerji sistemini tasarlama ve bunu yaparken etik değerlere, inovasyon gerçekçiliğine, girişimcilik ve danışmanlık müesseselerine uygun hareket edecek bilgiyi öğrencilere sunmaktadır.

 

ESE 402         Enerji̇ Si̇stemleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇ Tasarim II                                  (2-4)4                  AKTS: 11

Tasarım dersinin bu ikinci bölümü, ESE 401’de tasarlanan ve planlanan çalışmanın hayata geçirilmesidir.

 

MAN211        Mühendisler İçin İletişim ve Yönetim Becerileri            (3-0)Kredisiz                 AKTS: 3

İşe alım süreçleri, organizasyon yapısı ve kültürü, iletişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve küreselleşen dünya ve gelişen ekonomilerde iş etiğine ilişkin sorunlar

 

Seçmeli Dersler

ESE404          Mühendislik Matematiği                                                                (3-0)3              AKTS: 5

Bu dersin amacı, bazı temel matematiksel kavramları açıklamak ve bu kavramların karşılaşılabilecek çeşitli mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Mühendislik matematiği dersi matrisler, özdeğerler ve özvektörler, diziler ve seriler, kısmi türev ve matematik modelleme, problem çözme, optimizasyon ve etkin iletişim geliştirme ile ilgili uygulamalarını kapsar. Önkoşul/Yan Koşul: MATH255

 

ESE 405         Isı Değiştirgeci Tasarımı                                                                (3-0)3                  AKTS: 5

Isı değiştirgeçlerine giriş. Isı transfer mekanizmaları. Akış tipleri. Temel tasarım yöntemleri: Logaritmik ortalama sıcaklık farkı yöntemi, etkinlik-NTU yöntemi. Çift borulu ısı değiştirgeçleri. Isı değiştirgeçlerinde basınç düşümü. Isı değiştirgeçlerinde kirlilik. Gövde-boru tipi ısı değiştirgeçleri. Levha tipi ısı değiştirgeçleri. Yoğuşturucular ve buharlaştırıcılar

 

ESE 406         Jeotermal Enerjiye Giriş                                                               (3-0)3                     AKTS: 5

Jeotermal enerjiye giriş. Jeotermal enerjinin kullanım alanları. Elektrik üretimi. Doğrudan kullanım uygulamaları: hacim ve bölgesel ısıtma, soğutma, sera ısıtma, ısı pompaları, balık yetiştirme, endüstriyel uygulamalar. Jeotermal uygulamaların çevresel etkileri. Jeotermal yasalar. Saha gezileri. Dönem projesi

 

ESE 407         Enerji Verimliliği                                                                           (3-0)3                  AKTS: 5

Enerji verimliliğine giriş: Enerji tüketimi, verimlilik parametreleri, yasa ve yönetmelikler. Binalarda enerji verimliliği. Sanayide enerji verimliliği. Ulaşımda enerji verimliliği. Binalarda enerji verimliliği: Isıl konfor, düşük karbon üretimli binalar.  Binalarda enerji tarama ve izleme. Enerji yönetimi. Binaların enerji verimli kontrolü. Dinamik bina enerji modelleme. Laboratuvar çalışmaları. Proje.

 

ESE 408         Ekserji                                                                                              (3-0)3                  AKTS:5

Ekserji ve Enerji Analizleri, Ekserji, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme, Endüstride Ekzerji Uygulamaları, Isı Pompası Sistemlerinin Ekserji Analizi, Isı Depolama Sistemlerinin Ekserji Analizi, Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ekserji Analizi, Buhar Güç Santrallerin Ekserji Analizi, Kojenarasyon ve Ayrık Enerji Sistemlerinin Ekserji Analizi, Yakıt Pillerinin Ekserji Analizi, Ekserji-Ekonomik Analizler, Ekserji İle Beşikten Mezara Analizi.

 

 ESE409 Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme                                                      (3-0)3           AKTS: 5

Temeller, havanın özellikleri, pisikrometri, temel işlemler, yaz ve kış iklimlendirmesi, konfor, iç hava kalitesi, cihaz analizi ve seçimi, yük tahminleme, havalandırma yöntemleri ve sistem tasarımı, iklimlendirme sistemlerinde ulusal ve uluslararası standartlar. Ön koşul ESE 312

 

ESE 410         Rüzgar Enerji̇si̇ne Gi̇ri̇ş                                                                (3-0) 3                      AKTS: 5

Ders içinde öğrenciler rüzgar enerjilerinin ekonomi dışındaki tüm katmanları hakkında bilgi sahibi olurlar.

 

ESE 411         Enerji̇ Si̇stemleri̇ Mühendi̇sleri̇ İçi̇n Coğrafi̇ Bi̇lgi̇ Si̇stemleri̇    (3-0) 3                      AKTS: 5

Ders iki adet açık kaynak kodlu CBS yazılımı kullanılarak işlenir. SAGA GIS ve qGIS. Öğrenci benzer özelliklere sahip bu iki yazılımdan birini seçebileceği gibi ikisini de beraber kullanmayı tercih edebilir. Öğrenci, özellikle CBS dijital tanımlarının hepsini öğrenerek ve verilen ham veriyi işleyerek karar destek mekanizmaları üretme konusunda bilgi sahibi olur.

 

ESE 420         Biyoenerjiye Giriş                                                                           (3-0)3                  AKTS: 5

Biyokütle enerjisi ve biyokütle çeşitleri. Biyokütleden ısı ve güç üretimi. Katı, sıvı ve gaz formda biyoyakıt üretim metot ve teknolojileri. Organik evsel atıkların biyokütle dönüşüm teknolojileri kullanılarak değerlendirilmesi.

 

ESE 421         Enerji Süreçlerinde Birim Operasyonları                                   (3-0)3                  AKTS: 5

Bu ders, enerji süreçlerindeki çeşitli birim operasyon ve süreçlerini detaylı olarak kapsamaktadır. Bahsi edilen bütün operasyonlar/süreçler temel bilgiden son gelişmelere kadar sunulacaktır. Derste, kütle ve enerji dengeleri, ısı transferi ve ısı değiştiricilerin tasarımı, difüzyonel kütle transferi ve gaz-sıvı absorbsiyonu, eş zamanlı ısı ve kütle transferi, ekstraksiyon ve tutunma ve reaktör tasarımı gibi konulara değinilecektir.

 

ESE 423         Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Sistemleri                                    (3-0)3                  AKTS:5

Bu ders, hidrojen üretimi ve depolamanın ve yakıt pili sistemlerinin temel prensipleri ve teorisi hakkında bir giriş vermektedir. Ders, hidrojen üretimi ve depolama teknolojileri ve bunların enerjik, ekonomik ve çevresel değerlendirmelerine dair detaylı analizler içermektedir. Yakıt pilinin temel prensipleri, termodinamiği, reaksiyon kinetiği, yük ve kütle transferi, modellemesi, tipleri ve teknik, ekonomik ve çevresel değerlendirilmeleri ders içeriğinde yer almaktadır. Ön koşulu ESE201 ve ESE202

 

ESE 431         Güç  Sistemleri Analizine Giriş                                                     (3-0)3                  AKTS: 5

Elektrik güç sistemlerinin temel yapısı. İletim hatlarının, trafoların ve jeneratörlerin elektriksel özellikleri. Güç sistemlerinin temsili. Per-unit sistemi. Simetrik üç fazlı arızalar. Simetrik bileşenler. Simetrik olmayan arızalar.

 

ESE 432         Güç  Sistemleri Analizi ve Kontrol                                               (3-0)3                  AKTS: 5

Güç sistemleri ağlarının matris analizi ve çözüm yöntemleri. Yük akışı ve kısa devre analizi. Geçici kararlılık analizi. Ön koşul ESE 431

 

 ESE440         Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş                                  (2-2)3                  AKTS:5

Öğrenciler sonlu farklar/hacimler yöntemlerini Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin çözümünde kullanma bilgisi ve yeteneği kazanacaklardır. Ders kapsamında; akış ve ısı aktarımını yöneten diferansiyel denklemler, sayısal yöntemlere giriş (sonlu farklar), 1B yayınım ve taşınım-yayınım problemi için sonlu farklar yöntemi, 2B taşınım-yayınım problemi, türbülanslı akışların modellenmesi, doğal taşınım akışları, aerodinamik tasarım ve turbomakinalar konuların işlenecektir.  Ön koşul ESE301 ve ESE311

 

ESE 441         Gözenekli Ortamlarda Akışa Giriş                                                (3-0)3                  AKTS: 5

Gözenekli ortamda akışkan akış dinamiğinin temelleri. Gözenekli ortamların yapısal ve fiziko-kimyasal özellikleri. Gözenekli ortamlarda tek ve çok fazlı akışı açıklayan korunum denklemleri. Göreli geçirgenlik ve kılcal basınç histerezis eğilimlerinde gözenek yapısı ve yüzey ıslanımlılığının etkisi. Akış denklemlerinin analitik ve nümerik çözümleri ve çeşitli mühendislik problemlerine uygulamaları. Ön Koşul ESE 311

 

 ESE 499 Ortak Eğitim Dersi                                                                                (0-6)3                  AKTS: 5

Bu ders kapsamında, her yarıyıl başında, 2 hafta boyunca ortak eğitim fayda ve çıktıları, denetleme ve uygulamanın değerlendirme süreçleri öğrencilere üniversite yerleşkesinde anlatılır. Bunun ardından, öğrenciler işyerine yerleştirilir. Öğrenciler yarıyıl boyunca haftada bir gün işyerine gitmekle yükümlüdür. Öğrenci yaptığı işleri kapsayacak şekilde günlük tutar ve dönem sonunda bu günlükten hareketle bir rapor hazırlar. Öğrenci günlük ve raporu jüri önünde sunar ve savunur.

Daha detaylı bilgi için: İYTE Ortak Eğitim Yönergesi