Enerji Müh. Y.Lisans Programı

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Yeni bir Y.lisans öğrencisi eğer aşağıda listelenen üç dersi lisans seviyesinde almamışsa, öncelikle budersleri alarak geçmek zorundadır. Tüm eksik dersler en fazla iki dönem süresinde tamamlanmalıdır.

Ders Kodu İsmi Kredi
CHE 220

ME 206

Termodinamik I

Termodinamik I

(3-0) 3

(3-0) 3

CHE 311

ME 340

Isı ve Kütle Transferi

Isı Transferi

(4-0) 4

(4-0) 4

CHE 222

ME 202

Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği I

(4-0) 4

(3-0) 3

Zorunlu Dersler

 

ENE 500 Yüksek Lisans Tezi (0-1)Kredisiz 26
*ENE 599 Araştırma Semineri (0-2)Kredisiz 8
ENE 501 Enerji Mühendisliğinin Temelleri (3-0)3 8
**ME 599 Mühendislik Araştırmaları Metodu ve

Etiği

(0-2)NC 3
**CHE 591 Teknik Yazım ve Etik Konular (3-0)3 8
ENE 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları (8-0)Kredisiz 4

* Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans Semineri dersini ilk 4 yarıyıl

içerisinde almak zorundadır.

**Grup derslerden sadece biri seçilmelidir.

Disiplinlerarası program öğrencileri, 8XX dersini danışmanlarının bağlı olduğu

anabilim dalından alacaklardır.

Toplam kredi (en az)                                               : 21

Kredili alınacak derslerin sayısı (en az)   : 7

 

Seçmeli Dersler

 

ENE 502 İleri Mühendislik Termodinamiği (3-0)3 8
ENE 509 Sayısal Akışkanlar Mekaniği (3-0)3 8
ENE 510 Rüzgar Enerji Sistemlerinin Temelleri (3-0)3 8
ENE 511 Rüzgar Enerjileri Meteorolojisi (3-0)3 8
ENE 512 Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği I (3-2)4 8
ENE 513 Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği II (3-2)4 8
ENE 520 Biyokütle Enerjisi ve Teknolojileri (3-0)3 8
ENE521 Biyokütlenin Termokimyasal Dönüşümü (3-0)3 8
ENE 522 Biyoenerji Proseslerinin Modelleme ve Simülasyonu (3-0)3 Ö.K. ENE521 8
ENE 530 Fotovoltaik Sistemlerin Temelleri (3-0)3 8
ENE 531 Güç Sistemleri Analizi (3-0)3 8
ENE 540 Jeotermal Enerji ve Çevre (3-0)3 8
ENE 541 Jeotermal Elektrik Santralleri (3-0)3 8
ENE 556 Enerji Mühendisliği Çalışmaları (1-4)3 Ö.K. Öğr. Üye. onayı 8
ENE 572 Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği (3-0)3 8
ENE 580 Enerji Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3 8
ENE 590 Teknik Rapor Yazımı (0-2)Kredisiz 8

 

NOT:Seçmeli dersler listesi, program için nihai liste değildir. Öğrenciler Danışmanlarının tavsiyesi ile diğer bölümlerde açılan derslere kayıt yaptırabilirler.

 

DERS İÇERİKLERİ

 

Enerji Mühendisliği

 

Zorunlu Dersler

 

ENE 500        Yüksek Lisans Tezi                                            (0-1) Kredisiz             AKTS: 26

 

Deneysel ve/veya teorik araştırma konusuyla ilgili olabilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yüksek lisans programınca istenen şartlar yerine getirilmelidir.

 

ENE 8XX       Uzmanlık Alanı Çalışmaları                      (8-0)NC                      AKTS: 4

 

Yüksek Lisans öğrencileri belli bir konu seçip genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konuyu inceler.

 

ENE 599        Araştırma Semineri                                            (0-2) Kredisiz             AKTS: 3

 

Her öğrenci araştırma alanında bir seminer verecek ve dersin öğretim üyesince değerlendirilecektir. Seminerin başlığı, öğrenci ve danışmanı tarafından kararlaştırılacaktır.

 

ENE 501        Enerji Mühendisliğinin Temelleri                                   (3-0)3              AKTS:8

 

Ders içinde Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Dalga Enerjileri, Enerji Verimliliği, şebekeler ve enerji politikaları üzerinde dersler işlenecektir. Öğrenciler ara sınavdan sonra gruplara ayrılarak bu başlıklardan birinde proje çalışması yürütecek ve bunu çalışmayı bir adet rapor ve sunum ile sunacaklardır. Ders ayrıca saha ziyaretleriyle desteklenecektir.

 

ME      599    Mühendislik Araştırmaları Metodu ve Etiği      (0-2)Kredisiz           AKTS: 3

 

Literatür taraması nasıl yapılır, araştırma nasıl tasarlanır, bir çalışmanın sonuçları nasıl analiz edilir ve sunulur, teknik yayın nasıl hazırlanır, teknik yayın sistemi nasıl işler, araştırmada çıkar çatışması, çevresel etik, bağımsız değerlendirme yayın sürecinde etik sorunlar, insan nesnesi araştırmaları, araştırma suistimali, sorumlu yazarlık, rehberlik etiği, ihbarcılık ve kamu yararını koruma zorunluluğu.

 

CHE 591        Teknik Yazım ve Etik Konular                            (3-0) 3                        AKTS: 8

 

Teknik Yazma’ya Giriş, Materyal ve Metodlar Bölümü Nasıl Yazılır, Sonuçlar Bölümü Nasıl Yazılır, Etkili Tablo ve Figürler Nasıl Hazırlanır, Giriş Bölümü Nasıl Yazılır, Referanslar Nasıl Verilir, İngilizce’nin kullanılışı ve Yanlışlıklar, Fazlalıklardan Kaçınma, Kısaltmalar Ne Zaman ve Nasıl Kullanılır, Özet Bölümü Nasıl Yazılır, Başlık Nasıl Hazırlanır, Yazarlar ve Adressler Nasıl Dizilir,  Yazı Nasıl Bilgisayarda Yazılıp Bitirilir, Tartışma Bölümü Bölümü Nasıl Yazılır, Teşekkür Nasıl İfade Edilir, Bir Özet Yayını Nasıl Yazılır, Bir Konferans Raporu Nasıl Yazılır, Bir Kitap Özeti Nasıl Yazılır, Bir Master Tezi Nasıl Yazılır, Bir Poster Nasıl Hazırlanır, Bir Yazı Nasıl Gönderilir ve Yayınlanır, Yayınlanma Prosesi, Bir Yayın Sözlü Olarak Nasıl Sunulur, Etik Konular, Haklar ve İzinler. Ayrıca, her bir öğrenciye teknik bir konuda bir yazma ödevi verilecektir.

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

 

Enerji Mühendisliği

 

ENE 502        İleri Mühendislik Termodinamiği                           (3-0)3              AKTS:8

 

Termodinamiğin 1. yasası, termodinamiğin 2. yasası, ekserji kaybı, tek fazlı sistemler, genel ekserji, çok fazlı sistemler

 

ENE 509        Sayısal Akışkanlar Mekaniği                               (3-0)3              AKTS:8

 

İç ve dış akımlar, lineer ve lineer olmayan denklemlerin çözümlenmesi, Navier Stokes denklemleri ve türbülans konusunda bilimsel programlama da kullanılan modelleri kavramak ve anlamak.

 

ENE 510        Rüzgar Enerji Sistemlerinin Temelleri             (3-0)3              AKTS:8

 

Ders rüzgar enerjilerinin tarihçesi ve geleceği, Türkiye ve dünyada rüzgar enerjilerinin durumu, rüzgar türbinlerinin temel çalışma prensipleri, rüzgar enerjileri dalları (i) Meteoroloji (ii) Aerodinamik ve (iii) Kontrol dalları hakkında temel bilgiler içermektedir. Ayrıca, saha gezileri ile ders içeriği desteklenmektedir. Bu dersi alan öğrenciler kanat, rotor, dişli kutusu, jeneratör, frenler, gövde ve kule hakkında ve ayrıca şebeke bağlantısı, yatırım modelleme, çevre etkisi ve rüzgar ölçümleri konusunda bilgi sahibi olurlar.

 

ENE 511        Rüzgar Enerjileri Meteorolojisi                           (3-0)3              AKTS: 8

 

Dersin sonunda öğrenci analiz, istatistik, atmosferik sınır tabaka, Monin-Obukhov uzunluğu, benzerlik teoremi, stabilite analizi, türbülans, rüzgar izi ve rüzgar akış modelleme konularında bilgi sahibi olur.

 

ENE 512        Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği I                                  (3-2)4              AKTS: 8

 

Bu dersin içeriği akışkanlar mekaniği konusunda lisans dersleri almış bir öğrenciyi, rüzgar enerjileri aerodinamiğine taşıma amaçlı bir köprü niteliğindedir. Derste kullanılan Blade Element Momentum (BEM) teorisi ile rüzgar enerjileri meteorolojisi, kontrol mekanizmaları aerodinamik yapıyla bağlanır ve öğrenci ders sonunda bir rüzgar türbinini taslak tasarımı için yeterli teorik bilgiye sahip olur. Ayrıca, bazı önemli aerodinamik durumların (vortex, kanat ucu kaybı, rotor ve kule etkisi gibi) hesaplama ve tasarlama konusunda da özel alt başlıklarla bilgi verilmiştir. Ders tüm bunların üstüne doğal olarak rüzgar türbin aeroelastisite konusunda temel bilgiler de barındırmaktadır.

 

ENE 513        Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği I          I                       (3-2)4              AKTS: 8

 

Dinamik rüzgar izi ve dinamik stall modelleri ile birlikte kanat tasarım güncellemesi, malzeme kullanımı, vortex üretici hesaplamaları incelenecektir. Ayrıca dönme/yatma modelleme, rüzgar modelleme ve yorulma hesabı gibi destekleyici hesaplama teknikleri çalışılacaktır.

 

ENE 520        Biyokütle Enerjisi ve Teknolojileri                                (3-0)3              AKTS:8

 

Biyokütle enerjisi ve biyokütle çeşitleri. Biyokütleden ısı ve güç üretimi. Katı, sıvı ve gaz formda biyoyakıt üretim metot ve teknolojileri. Organik evsel atıkların biyokütle dönüşüm teknolojileri kullanılarak değerlendirilmesi. Biyokütle dönüşümünde katalitik ve yüksek basınç uygulamaları. Biyorafineriler.

 

ENE 521        Biyokütlenin Termokimyasal Dönüşümü                   (3-0)3              AKTS:8

 

Biyokütle kaynakları ve özellikleri, çevresel etki ve süreklilik açısından özel bir dikkatle incelenecektir. Biyolojik dönüşüm metotları bu dersin bir konusu olmasa da modern biyorafineri konseptlerinde biyolojik ve termokimyasal proses metotları sıklıkla birleştirildiği için bu ikisi arasındaki ilişkiler detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Biyokütlenin yakılması, karbonlaştırılması, gazlaştırılması, pirolizi hidrotermal dönüşümü. Biyorafineriler ve biyoyakıtların entegrasyonu. Tekno-ekonomik analiz. Termokimyasal biyokütle dönüşümü ile ilgili mühendislik hesaplamaları.

 

ENE 522        Biyoenerji Proseslerinin Modelleme ve Simülasyonu         (3-0)3                   AKTS:8

 

Biyokütlenin termokimyasal dönüşümü ve ilgili proses konfigürasyonları, katı hammadelerin modelleme prosesleri, proses birimlerinin modellenmesi, proses şemalandırması, kütle ve enerji denklikleri. Önkoşul: ENE521 dersi

 

ENE 530        Fotovoltaik Sistemlerin Temelleri                                 (3-0)3              AKTS:8

 

Yarı iletken malzemeler ve özellikleri, elektronik, optik, fiziksel ve kimyasal özelliklerin tespiti, elektron yapıları, 1. ve 2. nesil güneş pili teknolojileri, c-Si güneş pilleri tasarım ve üretim yöntemleri, CIGS, CdTe ve a-Si güneş pilleri ve üretim teknolojileri, c-Si güneş pili tasarımı ve modellenmesi, Güneş paneli tasarımı ve kurulumunun uygulamalı hesaplanması.

 

ENE 531        Güç Sistemleri Analizi                                            (3-0)3              AKTS:8

 

Güç sistemlerine giriş (Türkiye ve EU elektrik şebekeleri, şebeke yönetmelikleri, yenilenebilir enerji santrallerinin entegrasyonu), temel kavramlar, tek ve üç fazlı devrelerde güç denklemleri (İletim hatları, transformatörler, senkron makineler, rüzgar türbinleri, PV üniteleri), yük akışı analizi, simetrik üç fazlı kısa devre hesapları, rüzgar türbinlerinin üç fazlı arızalara katkısı, güç sistemleri kararlılığı, yük akışı ve simetrik üç faz kısa devre analizlerinin simülasyonu.

 

ENE 540        Jeotermal Enerji ve Çevre                                               (3-0)3              AKTS:8

 

Jeotermal enerji, dünya’da jeotermal sistemlerin dağılımı, jeotermal enerjinin kullanımı, jeotermal sistemlerinin tektonik özellikleri, jeotermal sistemlerde kavramsal modeller, jeotermal sistemlerin hidrojeokimyasal özellikleri, jeotermal sistemleri etkileyen kimyasal faktörler, çevresel problemler ve çevresel etki değerlendirme konuları içermektedir.

 

ENE 541        Jeotermal Elektrik Santralleri                             (3-0)3              AKTS:8

 

Jeotermal enerjiye giriş. Çevrimler: jeotermal çevrimler, enerji ve ekserji analizleri. Akışkanlar mekaniği, borularda tek fazlı ve iki fazlı akış. Kütle transferi ve atık ısı: soğutma kuleleri, kondenserler. Gaz ayırma sistemleri. Saha gezisi. Dönem projesi.

 

ENE 556        Enerji Mühendisliği Çalışmaları                         (1-4) 3            AKTS: 8

 

Bir grup veya bireysel tasarım projeleri. Tasarım çalışması öğrencinin mühendislik geçmişine bağlı birçok konuları kapsar ve tasarım kavramı, teknik analiz, ekonomik ve emniyet incelemeleri bunlara dahildir. Bir rapor ve sözlü savunma istenecektir.

Ö.K. öğretim üyesinin onayı.

 

ENE 572        Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği                                   (3-0)3              AKTS: 8

 

Enerji ekonomisi ve işletmeciliğine giriş Ekonomi ve karar verme mekanizması. Yatırım ve karar verme mekanizması. Yatırım analizi ve kararı. Enerji ekonomisi ve işletmesinde kullanılan teknikler. Başa-baş analizi. Lineer programlama. Lineer programları içeren problemler. Fiyat analizi.

 

ENE 580        Enerji Mühendisliğinde Özel Konular              (3-0)3              AKTS: 8

 

Enerji mühendisliğinde özel konular, yönlendirilmiş grup çalışması ile yürütülür.   

 

ENE 590        Teknik Rapor Yazımı                                 (0-2) Kredisiz                       AKTS: 8

 

Süreli yayın makalelerinin, raporların, tezin hazırlanması ve yürütülmesi. Araştırma metodları. Taslak ve düzeltme yöntemleri. Tez tasarımı. Dergi makaleleri ve raporların yazımı.