Bitirme Projeleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

**2022/23 döneminde gerçekleştirilen 3 bitirme projesi de “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye layık görülmüştür.

 

ESE Bitirme Projeleri
No Öğrenci Adı Soyadı Proje Adı Danışman  Dönem
1 Begüm SAYIN Güneş Enerjisi Simülatörü Eğitim Sistemi Doç. Dr. Ziya Haktan KARADENİZ 2022/23
2 Meryem FİDAN Atık Araç Lastiklerinden Piroliz Yöntemiyle Laboratuvar Ölçeğinde Alternatif Yakıt Elde Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi Güray YILDIZ 2022/23
3 Elif Nur ÇOLAK Küçük Ölçekli Taşınabilir Rüzgar Türbini Doç. Dr. Ziya Haktan KARADENİZ 2022/23

 

 

**2023-2024 Öğretim yılında ESE401 ve ESE402 dersi alacak öğrenciler için ders kapsamında izlenecek akış şemasına ve başvuru formuna aşağıdaki dosyaları indirerek ulaşabilirsiniz.

ESE401-ESE402 bütünleşik akış şeması-TR

Form2 – ESE401 – Application Form