Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Gülden Gökçen AKKURT

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Enerji Mühendisliği ABD Başkanı

Dr. Gülden Gökçen Akkurt, lisanüstü eğitimini Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde tamamlamış ve Auckland Üniversitesi Jeotermal Enstitüsü-Yeni Zalanda’dan “Jeotermal Enerji Teknolojisi” Diploması almıştır. Jeotermal enerji sistemleri ve bina enerji verimliliği alanlarında çalışmaktadır.

Doç. Dr. Ferhat BİNGÖL

Staj Koordinatörü

Dr. Bingöl, rüzgar enerjisi araştırmalarında 15 yıldan fazla deneyime sahip ve dünyanın en prestijli rüzgar enerjisi laboratuvarlarından biri olan (eski adıyla Risø National olarak bilinen) Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Bölümünden yüksek lisans ve doktora derecesine sahiptir. Geniş kapsamlı çalışmaları rüzgar veritabanları, rüzgar atlası üretimi, lidar ölçümleri, karmaşık arazi çalışmaları, GIS ve uydu rüzgar ölçümlerini kapsamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Başar ÇAĞLAR

ERASMUS Koordinatörü

Dr. Başar Çağlar,  reaksiyon mühendisliği, kataliz, yüzey bilimi, spektroskopi ve elektrokimya alanlarında çalışan deneyimli bir araştırmacıdır. Araştırmaları esas olarak enerji-kimya alanında sürdürülebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Şuan ki araştırma alanları; kimyasallar ve yakıt üretimi için biyokütle türevi hammaddelerin  termokimyasal ve elektrokimyasal dönüşümüyle ısı ve elektrik depolama sistemleridir. 2014 yılında Eindhoven Teknoloji (Hollanda) Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı ve ardından çalışmalarına hem akademi hem de endüstri de farklı alanlarda devam etti. Dr. Çağlar ISI-Web of Science’da listelenen çeşitli dergilerde hakemlik ve UFUK2020 çağrılarında uzman değerlendirmeci görevlerini üstlenmektedir.

Doç. Dr. Ziya Haktan KARADENİZ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Lisans ve          lisansüstü eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Enerji alanında tamamlayan Dr. Z. Haktan Karadeniz, 2013-2021 yılları arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. İç hava kalitesi, rüzgar enerjisi ve nanoakışkanlarda ısı taşınımı konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmalarının yanında meslek örgütlerinde de aktif olarak görev almaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk EROL

Selçuk Erol lisans derecesini  Ankara Üniversitesi jeofizik bölümünden, yüksek lisans derecesini 2011 yılında Tübingen Üniversitesi’nde (Almanya) uygulamalı çevre bilimleri bölümünden mezun oldu. Doktora derecesini ise 2015 yılında Brüksel Üniversitesi ULB’de (Belçika) mühendislik ve teknoloji bilimi bölümünden aldı. 2016 ve 2019 yılları arasında Katholieke Universiteit (KU) Leuven’de PostDoc araştırmacısıydı ve aynı zamanda Belçika’da bulunan Flaman Teknolojik Araştırma Enstitüsü’ne (VITO) bağlıydı. NV). İYTE’ye katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Araştırma ilgi alanları, sığ ve derin entalpi jeotermal enerjisi ve hidro-jeokimya ile güçlü bağlantıları olan gözenekli ve kırık ortamlardaki termo-hidro-mekanik-kimyasal süreçlerle ilişkilidir.

Prof. Dr. Mousa MOHAMMADPOURFARD

Dr. Mousa M. Fard, Yüksek Lisans (Kasım 2004) ve Doktora (Ekim 2009) derecelerini Tebriz Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği-Enerji Dönüşümü alanında almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında ısı ve kütle transferi ile çok fazlı akışlar, termal mühendislik, enerji ve ekserji analizi ve bu tekniklerin termal ve enerji sistemlerinde uygulanması yer almaktadır.

Dr. Mousa M. Fard, Yüksek Lisans (Kasım 2004) ve Doktora (Ekim 2009) derecelerini Tebriz Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği-Enerji Dönüşümü alanında almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında ısı ve kütle transferi ile çok fazlı akışlar, termal mühendislik, enerji ve ekserji analizi ve bu tekniklerin termal ve enerji sistemlerinde uygulanması yer almaktadır.

 
 

Dr. Öğretim Üyesi Kamal Edin MOHAMED

Eğitim

Lisans (Mimari Mühendislik): Mimarlık Bölümü, Alexandria Üniversitesi, Mısır, 1987 Diploma (Mimari Mühendislik): Mimarlık Bölümü, Alexandria Üniversitesi, Mısır, 1988

Yüksek Lisans (Yapı Bilimi): Mimarlık Fakültesi, Clemson Üniversitesi, Clemson,USA,1994

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2018 ‘“Integrating sustainability principles into architectural design studio”

Çalışma Alanları

Mimarlık Eğitimi

Tasarım Stüdyosu Pedagojisi ve Tasarım Süreçleri

Sürdürülebilir Tasarım, Ekolojik Tasarım, Yeşil Bina Tasarımı

Enerji Verimli Yapı Tasarımı

Düşük Gelirli Gruplar İçin Konut

Yapım Yönetimi, Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri, Proje Yönetimi

Yapılarda Kullanım Sonrası Performansı.