Kişiler

 


Prof.Dr. Gülden Gökçen AKKURT

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Enerji Mühendisliği ABD Başkanı
Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Öğretim Üyesi

Tel: +90-232-7506721
Eposta: guldengokcen@iyte.edu.tr
Websitesi: YÖK Akademik CV

Dr. Gülden Gökçen Akkurt, lisanüstü eğitimini Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde tamamlamış ve Auckland Üniversitesi Jeotermal Enstitüsü-Yeni Zalanda’dan “Jeotermal Enerji Teknolojisi” Diploması almıştır. Jeotermal enerji sistemleri ve bina enerji verimliliği alanlarında çalışmaktadır.

 


 
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Öğretim Üyesi
ERASMUS Koordinatörü

Tel: +90-232-7506723
Eposta: ferhatbingol@iyte.edu.tr
Websitesi: YÖK Akademik CV

Dr. Bingöl, rüzgar enerjisi araştırmalarında 15 yıldan fazla deneyime sahip ve dünyanın en prestijli rüzgar enerjisi laboratuvarlarından biri olan (eski adıyla Risø National olarak bilinen) Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Bölümünden yüksek lisans ve doktora derecesine sahiptir. Geniş kapsamlı çalışmaları rüzgar veritabanları, rüzgar atlası üretimi, lidar ölçümleri, karmaşık arazi çalışmaları, GIS ve uydu rüzgar ölçümlerini kapsamaktadır.

 


 
Dr. Öğr. Üyesi Güray YILDIZ

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Öğretim Üyesi

Tel: +90-232-7506724
Eposta: gurayyildiz@iyte.edu.tr
Websitesi: YÖK Akademik CV

Dr. Güray Yıldız, biyokütle enerjisi, atıktan enerji üretimi ve biyoyakıt teknolojileri alanlarında uzmanlaşmış bir kimya mühendisidir. 2015 yılında Gent Üniversitesi’nden (Belçika) Kimya ve Biyoproses Teknolojileri alanında aldığı doktorasını takiben, Gent Üniversitesi ve Iowa State Üniversitesi’nde (ABD) doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Yıldız, İYTE-ESM’de biyoenerji alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini ve Termokimyasal Teknolojiler Laboratuvarı’nın (LTCT) koordinatörlüğünü yürütmektedir. 30’u aşkın uluslararası yayını olan Dr. Yıldız, birçok uluslararası bilimsel dergide hakemlik ve H2020 panellerinde uzman jüri rollerini üstlenmektedir.

 


Dr. Öğr. Üyesi Müfit ALTIN

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Öğretim Üyesi

Tel: +90-232-7506725
Eposta: mufitaltin@iyte.edu.tr
Websitesi: YÖK Akademik CV

Dr. Müfit Altın, güç sistemleri analizi ve kontrolü, akıllı şebekeler, yenilebilir enerji sistemlerinin modellenmesi ve şebeke entagrasyonu konularında çalışmalar yapan uzman araştırmacıdır. 2012 yılında Aalborg Üniversitesi’nden (Danimarka) Rüzgar Enerji Santrallerinin Modellenmesi ve Kontrolü alanında aldığı doktorasını takiben, Danimarka Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarına 6 yıl devam etmiştir. Dr. Altın IEEE senyör üye ünvanına sahip olup, bir çok dergide özellikle de IEEE bünyesindeki dergilerde hakemlik faaliyetleri yürütmektedir.

 


Dr. Öğr. Üyesi Başar ÇAĞLAR

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Öğretim Üyesi

Tel: +90-232-750
Eposta: basarcaglar@iyte.edu.tr
Websitesi: YÖK Akademik CV

Dr. Başar Çağlar,  reaksiyon mühendisliği, kataliz, yüzey bilimi, spektroskopi ve elektrokimya alanlarında çalışan deneyimli bir araştırmacıdır. Araştırmaları esas olarak enerji-kimya alanında sürdürülebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Şuan ki araştırma alanları; kimyasallar ve yakıt üretimi için biyokütle türevi hammaddelerin  termokimyasal ve elektrokimyasal dönüşümüyle ısı ve elektrik depolama sistemleridir. 2014 yılında Eindhoven Teknoloji (Hollanda) Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı ve ardından çalışmalarına hem akademi hem de endüstri de farklı alanlarda devam etti. Dr. Çağlar ISI-Web of Science’da listelenen çeşitli dergilerde hakemlik ve UFUK2020 çağrılarında uzman değerlendirmeci görevlerini üstlenmektedir.

 

Arş. Gör. Faruk TUNA

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Doktora Öğrencisi

Tel: +90-232-7506722
Eposta: faruktuna@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. İsmail Gürkan DEMİRKIRAN

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Doktora Öğrencisi

Tel: +90-232-7506722
Eposta: ismaildemirkiran@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Fatih KARİPOĞLU

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Yüksek Lisans Öğrencisi

Tel: +90-232-7506730
Eposta: fatihkaripoglu@iyte.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Ezgi ŞATIROĞLU

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Yüksek Lisans Öğrencisi

Tel: +90-232-7506732
Eposta: ezgisatiroglu@iyte.edu.tr