Araştırma Görevlileri

 

Arş. Gör. Faruk TUNA

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Doktora Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6730

Eposta: faruktuna@iyte.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Fatih KARİPOĞLU

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Doktora Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6730

Eposta: fatihkaripoglu@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Furkan TALU

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Doktora Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6731

Eposta: furkantalu@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Burak BARIŞIK

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Yüksek Lisans Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6731

Eposta: burakbarisik@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Osman Can DENİZLİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Doktora Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6731

Eposta: osmancandenizli@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Muhammet Zeynel ATMACA

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Yüksek Lisans Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6731

Eposta: zeynelatmaca@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Ahmet Can YETİŞ

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Doktora Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6731

Eposta: ahmetcanyetis@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Ece İNAN

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Yüksek Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6731

Eposta: eceinan@iyte.edu.tr

 

Arş. Gör. Pelin ALACA

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Araştırma Görevlisi
Yüksek Öğrencisi

Tel: 0(232)750-6731

Eposta: pelinalaca@iyte.edu.tr