Stajlar

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri, 4. ve 6. yarıyıl sonlarını takip eden yaz aylarında sırasıyla “Ofis Stajı” ve “Tesis Stajı” kapsamında toplam en az 40 iş günü sürecek iki adet staj yapmakla yükümlüdürler.

Staj dökümanlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://ese.iyte.edu.tr/?s=staj+d%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1&searchType=s

 

OFİS STAJI

Enerji Sistemleri Mühendisliği ikinci sınıf lisans öğrencilerinin yaz döneminde (4. Yarıyıl sonu) yönetmelik gereği enerji alanında faaliyet gösteren ve bu konuda en az 1 uzman istihdam eden işletmelerde ofiste görev alarak en az 20 iş günü staj yapmaları zorunludur. Ofis stajının anlamı 20 iş günün en az 15 gününün ofiste verilecek görevlerle geçirilmesi gerektiğidir. Stajlar takip eden dönemlerde açılan ESE300 kodlu kredisiz ders üzerinden notlandırılmaktadır.

TESİS STAJI

ESE 300 Ofis stajını başarı ile tamamlamış Enerji Sistemleri Mühendisliği üçüncü sınıf lisans öğrencilerinin yaz döneminde (6. Yarıyıl sonu) yönetmelik enerji sistemleri konusunda en az 1 uzman istihdam eden enerji üretim tesislerinde en az 20 iş günü staj yapmaları zorunludur. Tesis stajının anlamı öğrencinin en az 15 iş gününü enerji tesislerinde saha çalışmalarında geçirmesi gerektiğidir. Stajlar takip eden dönemlerde açılan ESE400 kodlu kredisiz ders üzerinden notlandırılmaktadır.

Öğrencilerimizin stajlarına yönelik firma seçimlerinde saha çalışmasına katılabilecekleri ve organizasyonda bilgi edinebilmeleri ve uygulama yapmalarına imkân sağlayacak işletmeleri seçmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Seçilecek firmalar İzmir ili içinde veya dışında olabilirler.