ESE Öğretim Üyesi İlanı

Enerji Sistemleri Mühendisliği, öğretim üyesi seviyesinde ki uygulamalara, Termal Akışkan Bilimleri (Termodinamik, Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği) alanında uzman veya araştırma potansiyeli olan bireyleri davet etmektedir. 

İlgilenen başvuru sahipleri bölüm hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizi ziyaret ederek öğrenebilirler: https://ese.iyte.edu.tr/

Gereksinimler:

  1. Makine Mühendisliği veya ilgili alanlardan yurt dışında kazanılmış bir doktora.
  2. Yurt dışı araştırma ve çalışma deneyimine sahip olmak.
  3. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğretim yeteğine sahip olmak.
  4. Yayınlar, sunumlar veya ödüllerle kanıtlanmış olan bilimsel başarıların kaydı (Atama kriterleri).
  5. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinde yetkin olmak.

Tercihen:

1.Deneysel laboratuvar dersleri dahil olmak üzere lisans ve yüksek lisans düzeyinde akışkanlar mekaniği ve termal bilim derslerini öğretme becerisine sahip olan adaylar.

Öz geçmiş, araştırma programı, eğitim katkı teklifleri ve  üç referans mektubu. Prof. Dr. Gülden Gökçen AKKURT (guldengokcen@iyte.edu.tr) e-posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.