web
analytics

ESE’da Yeni ERANET-LAC projesi: SWTOMP

LAC


H2020 kapsamında yürütülen ERANET-LAC (Latin America Caribbean) çağrısının ikinci dönemi olan Aralık 2016’da Türkiye adına bölümümüz öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat Bingöl ve diğer 6 ülke ile ortaklaşa başvursu yapılan “Small Wind Turbines Optimization and Market Promotion – SWTOMP” adlı projesi kabul edilmiştir. Katılımcı ülkeler İspanya, Finlandiya, Arjantin, Türkiye, Meksika, Dominik Cum. Ve Uruguay’dır. Proje kapsamında küçük rüzgar türbinlerinin tasarımlarının güncellenmesi, fizibilite çalışmalarının hızlı yapılması için bir metodoloji geliştirilmesi ve küçük türbinlerin ticari promosyonu çalışılacaktır. Ferhat Bingöl aynı zamanda fizibilite metodolojisinin geliştirileceği iş paketinin de lideridir. 3 yıl boyunca projenin tüm çıktılarının yerel üreticilere ve geliştiricilere aktarılması için de destek alınmıştır. Bu sayede ülkemizin üretim ve küçük türbin kullanım kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Proje 1 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 2 sene sürecektir.