web
analytics

Projeler

ERANET-LAC destekli SWTOMP projesinin başlangıç toplantısı Soria İspanya’da yapıldı

Bölüm öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr. Ferhat Bingöl tarafından Türkiye ayağı ve İş Paketi 2 liderliğinin yürütüldüğü SWTOMP projesinin başlangıç toplantısı Soria İspanya’da yapıldı. Toplantıya tüm proje ortakları en az 1 temsilciyle katılırken tüm iş paketleri konusunda sunumlar ve tartışmalar yürütüldü. 3 gün süren etkinlik ile başlayan projenin Türkiye’deki küçük rüzgar türbinlerinin üretim ve kullanımına etki edeceğini umuyoruz.

ESE’da Yeni ERANET-LAC projesi: SWTOMP

H2020 kapsamında yürütülen ERANET-LAC (Latin America Caribbean) çağrısının ikinci dönemi olan Aralık 2016’da Türkiye adına bölümümüz öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat Bingöl ve diğer 6 ülke ile ortaklaşa başvursu yapılan “Small Wind Turbines Optimization and Market Promotion – SWTOMP” adlı projesi kabul edilmiştir. Katılımcı ülkeler İspanya, Finlandiya, Arjantin, Türkiye, Meksika, Dominik Cum. Ve Uruguay’dır. Proje kapsamında küçük rüzgar türbinlerinin tasarımlarının güncellenmesi,…read more →

ESE’de Yeni ERANET projesi: Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği

Yeni Avrupa Rüzgar Atlası (New European Wind Atlas – NEWA) bünyesinde 8 AB üye ülkesi ve AB aday ülke Türkiye tarafından hazırlanan proje Mart 2016’da H2020-ERANET tarafından kabul edilmişti. Bu proje çerçevesinde ESE öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Ferhat Bingöl 15 Ekim 2016’dan başlamak üzere İYTE’de ” Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği” projesi için TÜBİTAK’dan yarım milyon liralık araştırma desteği almıştı. Proje…read more →

Uniform Rüzgar Atlaslarının Adaptasyonu: Türkiye Çalışması tamamlandı

Bölüm öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr. Ferhat Bingöl’ün 2014 Mayıs ayında başlayan 2 senelik TÜBİTAK 2236 (Co-funded Brain Circulation) destekli projesi planlandığı gibi 2016 Mayıs ayında başarıyla tamamlanmıştır. Proje çerçevesinde Türkiye’de kullanılabilecek herhangi bir rüzgar atlasının kompleks arazilerde belirsizliği düşük bir şekilde kullanılabilmesi için bilimsel bir metodoloji geliştirilmiştir. Projenin çıktıları Bitiş tarihi olan 6 Mayıs 2016 tarihinde İYTE’de yapılan ve 40 kişinin…read more →