web
analytics

Uniform Rüzgar Atlaslarının Adaptasyonu: Türkiye Çalışması tamamlandı

Capture
Bölüm öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr. Ferhat Bingöl’ün 2014 Mayıs ayında başlayan 2 senelik TÜBİTAK 2236 (Co-funded Brain Circulation) destekli projesi planlandığı gibi 2016 Mayıs ayında başarıyla tamamlanmıştır. Proje çerçevesinde Türkiye’de kullanılabilecek herhangi bir rüzgar atlasının kompleks arazilerde belirsizliği düşük bir şekilde kullanılabilmesi için bilimsel bir metodoloji geliştirilmiştir. Projenin çıktıları Bitiş tarihi olan 6 Mayıs 2016 tarihinde İYTE’de yapılan ve 40 kişinin katıldığı bir çalıştayla akademisyen, son kullanıcı mühendisler ve öğrencilere sunulmuştur.